آب شیرین کن RTEC

عمده ترین کاربردهای دستگاه های آب شیرین کن در کرج

عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن:

تهیه و تولید آب شرب از آب های شور (مصارف شرب)

تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور

تامین و تولید آب مناسب جهت رشد چشمگیرگیاهان و مصارف کشاورزی

تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایشی

تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی ادامه مطلب …