سیستم RO آب شیرین کن

محاسن سیستم RO آب شیرین کن

محاسن سیستم  آب شیرین کن RO شرکت اکوا تک:

  • سیستم پیوسته و مداوم ( Continues ) 24 ساعت در شبانه روز
  • قابلیت دریافت ورودی با) TDS کل مواد جامد محلول) بالا ( Total Dissolved Solid )
  • میزان بازدهی بالا در کل سیستم آب شیرین کن
  • نرخ بالای بازیافت آبهای آلوده تا 98% منابع ورودی بر اساس میزان املاح و ناخالصی های موجود

ادامه مطلب …

  • گیاهان آب شیرین کن