فرایند تصفیه آب خانگی

فرایند تسویه آب خانگی در مصارف روز مره

آب تولید بعد از تصفیه آب بدون کلر خاصی است یعنی مثل اینکه یه نوزاد متولد شده و باید به آن رسیدگی کنید

منظور اینکه وقتی آب سالم را از آب آلوده چاه یا دریا جدا کردیم آماده آلودکی میکروبی و آماده تشکیل شدن ادامه مطلب …

  • تصفیه آب خانگی پاناسونیک
  • فن نیرو آب شیرین کن
آب شیرین کن RTEC

عمده ترین کاربردهای دستگاه های آب شیرین کن در کرج

عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن:

تهیه و تولید آب شرب از آب های شور (مصارف شرب)

تهیه و تولید آب مورد نیاز جهت رشد سریع دام و طیور

تامین و تولید آب مناسب جهت رشد چشمگیرگیاهان و مصارف کشاورزی

تامین و تولید آب فرایندی کارخانه های داروسازی و لوازم آرایشی

تولید آب مصرفی نیروگاه های بخار و سیکل ترکیبی

تامین و تولید آب دیگ های بخار ، سیستم های برودتی و مبدل های حرارتی ادامه مطلب …