آب آشامیدنی سالم

آب آشامیدنی سالم به عنوان یک حق انسانی است

مجمع عمومی سازمان ملل متحد “حق آب آشامیدنی سالم و تمیز و بهداشت به عنوان یک حق انسانی می داند که برای لذت بردن کامل از زندگی و از همه حقوق بشر ضروری تر است.”به رسمیت شناخته است  این حق تبدیل به یک واقعیت جهانی، و ارائه هر فرد در این سیاره بادسترسی مقرون به صرفه به 20 تا 50 لیتر آب مورد نیاز روزانه برای حفظ زندگی، به یک هدف مشخص برای دهه های پیش رو است. ادامه مطلب …

  • تصفیه آب آب شیرین کن بوشهر
  • تصفیه اب الکوثر
  • دستگاه تصفیه آب الکوثر
فواید اسمز معکوس در فرایند تصفیه آب خانگی

فواید اسمز معکوس در فرایند تصفیه آب خانگی

سیستم  اسمز معکوس (R O) یک نوشیدنی و پخت و پز سالم را بدون نگرانی به شما ارائه می دهد و آب چاه و یا شهری را با کیفیتی بالا این سیستم تصفیه بهبود می بخشد.

ادامه مطلب …

دستگاه تصفیه آب کوجین kojine

استانداردهای مورد نیاز دستگاه تصفیه آب

چهار استاندارد NSF نیازهای مربوط به تصفیه آب خانگی را پوشش می دهد:

فیلتراسیون: با استفاده از فیلتر ها ذراتی با اندازه ی بزرگتر از 5 میکرون در لابلای حفره های این فیلترها باقی می مانند و از این طریق می توان کیفیت آب را بهبود داد.

همچنین از فیلترهای کربنی برای از بین بردن کلر آزاد و همچنین جذب مواد آلی استفاده می کنند.اسمز معکوس

نرم کردن آب: با استفاده از ستون های رزین کاتیونی می توان کلسیم و منیزیم را با یون سدیم جایگزین کرد. این ستون های رزینی سپس با استفاده از آب نمک احیا می شوند.

ضدعفونی با استفاده از نور فرابنفش: با استفاده از نور UV می توان آب را ضدعفونی کرد. این سیستم با تاباندن نور UV به میکروارگانیسم باعث غیرفعال شدن آن می شود.اسمز معکوس ادامه مطلب …