فرایند تصفیه آب خانگی

فرایند تسویه آب خانگی در مصارف روز مره

آب تولید بعد از تصفیه آب بدون کلر خاصی است یعنی مثل اینکه یه نوزاد متولد شده و باید به آن رسیدگی کنید

منظور اینکه وقتی آب سالم را از آب آلوده چاه یا دریا جدا کردیم آماده آلودکی میکروبی و آماده تشکیل شدن ادامه مطلب …

  • تصفیه آب خانگی پاناسونیک
  • فن نیرو آب شیرین کن