تصفیه آب خانگی kojine

تصفیه آب به روش ro اسمزمعکوس Reverse Osmosis

اسمز معکوس – تصفیه آب به روش r.o اسمز معکوس ( Reverse Osmosis )

اسمز معکوس ( Reverse Osmosis )، یا به طور اختصار  RO ، یک تکنولوژی است که تقریباً در هر صنعتی که احتیاج به تفکیک مواد حل شده از حلال باشد (معمولاً حلال آب است) عمومیت پیدا کرده است.

متداول ترین مورد استفاده RO در تهیه آب خالص است.  در صنعت، جهت تهیه آب DM و تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده زیادی از RO می شود. فرآیند RO در تهیه آب آشامیدنی از طریق نمک زدایی آب دریا و حتی بهبود مزه آب از طریق حذف آلودگی های مضر، مورد استفاده قرار می گیرد.

فرآیند اسمزمعکوس مانند فیلتراسیون نیست.

در فیلتراسیون Filtration ، حذف ذرات ریز به واسطه اندازه آنها صورت می گیرد. در عمل فیلتراسیون، حذف ذرات به دلیل بزرگی آنهاست و در نتیجه، ذرات نمی توانند از میان منافذ فیلتر عبور کنند، در صورتی که مولکول های آب  به راحتی از منافذ فیلتر عبور می کنند.

مکانیسم اسمزمعکوس با فیلتراسیون تفاوت دارد به طوری که در غشای RO، حفره های فیزیکی وجود ندارند. (چنین حفره هایی حتی با چشم مسلح هم قابل دیدن نیستند).

آب و مواد آلی با جرم مولکولی کمتر (توسط ایجاد پیوند آب با بخش هایی از ساختمان شیمیایی پلیمر) قادر به عبور از پلیمر غشا هستند، اما نمک های حل شده و مواد آلی با جرم مولکولی سنگین به دلیل اندازه ذرات و مشخصات بار الکتریکی شان به راحتی قادر به نفوذ از غشا نیستند.

همچنین غشای RO قادر به حذف ذرات معلقی است که به هیچ نحو قابل عبور از غشا نیستند، مگر اینکه آسیب مکانیکی به غشا وارد شود. (غشا پاره شود)

اسمزمعکوس نیز یک فرآیند جداسازی است. در این فرآیند، جریان آب خوراک به دو جریان آب محصول و جریان آب تغلیظ شده تقسیم می شود. این روش با عمل فیلتر کردن آب که در آن کل آب خوراک از فیلتر عبور کرده و ذرات معلق پشت فیلتر باقی می مانند، مقایسه می شود.

پیشرفتهای اخیر در استفاده از غشای نیمه تراوا، موجب شده است که اسمز معکوس در زمینه اقتصادی هم پیشرفت چشمگیری داشته باشد. غشاهای جدید در یک فشار خاص، نمک بیشتری را دفع و آب بیشتری را از خود عبور می دهند و نهایتاً بازدهی انرژی، افزایش می یابد.

همچنین آنها با دوامند و قادر به دریافت آب خوراک و محلولهای شیمیایی قوی هستند.

نتیجه این پیشرفتها، موجب رشد مستمر تکنولوژی RO در کاربردهای جدید شده است. برای پیشرفت صنایع RO و پذیرش آن، نیاز به افرادی است که از ابعاد مختلف با جزئیات اسمزمعکوس، آشنایی داشته باشند.

در سیستم های اسمز معکوس، مواد محلول در آب با استفاده از یک غشای نیمه تراوا از آن جدا می شوند به طوری که آب از غشا در مقایسه با مواد محلول، در اولویت است.

دستگاه اسمزمعکوس,
اسمز معکوس یعنی چه,
اسمز معکوس یعنی چی,
اسمز معکوس یا ro,
هزینه اسمز معکوس,
تصفیه آب اسمزمعکوس هیوندای,
اسمز معکوس+نیترات,
اسمز معکوس نیمه صنعتی,
اسمزمعکوس نانو فیلتراسیون,
اساس اسمزمعکوس و نانوفیلتر,

غشای اسمزمعکوس بسیار آب دوست است، بدین معنا که آب، جذب ساختمان شیمیایی اش می شود. آب می تواند با حلقه های انتهایی پلیمر پیوند برقرار کند که این کار، موجب سهولت نفوذ آب در ساختمان پلیمری غشا و سپس خروج از آن می شود.

RO (Reverse Osmosis), or briefly RO, a technology that almost every industry that requires the separation of substances dissolved in the solvent (usually water solvent) is generally available. The most commonly used in the preparation of RO pure water. In industry, water supply and wastewater treatment DM health of the RO. RO process for the preparation of drinking water through desalination of sea water and improve water taste by removing harmful contaminants, can be used.
RO filtration process is like. The filtration Filtration, removal of fine particles due to their size can be done. In practice, filtration, removal of particles due to their size and, therefore, the particles can pass through the pores of the filter, if the water molecules can pass easily through the pores of the filter. The RO membrane filtration mechanism is different from that in the RO, there are no physical holes. (Such holes are not visible even with reinforced eyes).are able to penetrate the membrane.
The RO membranes to remove suspended particles that can pass through the membrane are not in any way, unless mechanical damage to the membrane is inserted. (Membrane rupture)
RO is a separate process. In this process, the feed water and product water to flow condensed water flow split. This method of operation in which the feed water filter water through the filter and the filter particles remain, to be compared.
Recent advances in the use of semi-permeable membranes, reverse osmosis has made significant progress in the economic field have. New membranes at a certain pressure, salt and water to pass through higher utilization of energy efficiency and, ultimately, increases. They also benefit from the medication and was able to get food, water and chemical solvents are strong.
As a result of these developments, RO technology in new applications is continuing to grow. RO industry for the development and acceptance of the need for people who have different dimensions RO detail, be familiar.
In reverse osmosis systems, water-soluble using a semi-permeable membrane which separates them so that the water-soluble membrane compared with the priority. RO membranes are very hydrophilic, meaning that the water is absorbed into its chemical structure.

Easy but a two-step water purification, water purification single water, water purification, water treatment, water Saif soft water, water purification water tek, Water Purifier soft water, home water filtration system water tek, Water Purifier soft water, water prices now soft water, the price of water treatment water tek, the price of water purification soft water, water purification price of water tek, the price of domestic water purification soft water, water purification unit price of soft water, water purification units representing water tek

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *