کاربرد فیلتر غشائی

کاربرد فیلتر غشائی در تصفیه آب آشامیدنی

روش جداسازی برای مواد استفاده از غشاء متخلخل می باشد که با توجه به اندازه ذرات، امکان جداسازی را فراهم می کند. بسته به ماهیت جداسازی فیلتر به انواع ذیل تقسیم می شود:

Micro-Filtration, MF

Ultra-Filtration, UF

Nano- Filtration, NF

Reverse Osmosis, RO

:MF

غشاء های MF، بطور تجاری در سال 1930 استفاده شده اند. اندازه منافذ آن بین 05/0 تا 10 میکرو متر می باشد و ذزات بین 2/0 تا 10 میکرومتر را از خود عبور نمی دهد. انواع باکتریها، سلولهای چند جزئی یا کلوئیدی را به را حتی حذف می کنند. نیروی محرکه برای حذف مواد اختلاف فشار می باشد. فشار مورد نیاز برای عملکرد غشاء نیز بین 2/0 تا 5/3 بار می باشد.

غشاء های پلیمری از مواد پلیمری متفاوتی تهیه می شوند نظیر: PTFE, PVDF, PP, PS, CA, CN, CTA, PE, PC, PEST, PI, NYLON ,….

مواد پلیمری CA, CN, CTA بدلیل خاصیت آبدوستی، برای ساخت این پلیمر مطلوب تر می باشند.

همچنین غشاءهای پایه سرامیکی مخصوصاً α-AL2o3 بخاطر سهولت در تمیز کردن، طول عمر بالا و امکان استریلیزه کردن برای اینکار مطلوب می باشد.

موارد استفاده:

  • تصفیه آب محتوی مقدار زیادی مواد آلی
  • تصفیه مخلوط روغن های امولسیون شده
  • زلال سازی آبمیوه، انواع شربتها و…
  • جداسازی محصولات حاصل از تخمیر
  • بازیافت فلزات رسوب یافته

 

:UF

ممبران متخلل با اندازه منافذ بین 1 تا 50 نانومتر که ذرات بین 15 تا 2000 آنگستروم نظی انواع پلیمرها، پروتئینها، و مواد کلوئیدی را حذف می کنند. نیروی محرکه برای جداسازی اختلاف فشار دو طرف مبران می باشد و فشار مورد استفاده بین 1 تا 10 بار می باشد.

غشاء های پلیمری از پلیمرهایی نظیر؛ CA, PS, PES, PAN, PVDF, PI  تهیه می شود که هر کدام مزایای خود را دارد:

  • CA: حداقل جرم گرفتگی، دبی بالا
  • PS: پایداری شیمیایی
  • PES: قابل استریلیزه کردن
  • PI: مقاوم در برابر حلال ها

همچنین غشاءهای پایه سرامیکی مخصوصاً α-AL2o3 بخاطر سهولت در تمیز کردن، طول عمر بالا و امکان استریلیزه کردن برای اینکار مطلوب می باشد.

موارد استفاده:

کاهش COD در پساب

تصفیه امولسیونهای روغنی

حذف فلزات در تصفیه فاضلاب

تصفیه لیکور سیاه از پالپ کاغذ

بازیافت پروتئین از پلاسمای خون

تغلیظ سفیده تخم مرغ

گرفتن آب از شیر، بازیافت آب پنیر

فرقی زیادی بین UF و RO وجود ندارد، تنها فشار بکار گرفته شده در UF معمولاً بیشتر از 10 بار نمی باشد (معمولاً 6 بار) در واقع منافذ ممبران بزرگتر بوده و برای جداسازی ذرات درشت و مولکولهای ریز استفاده می شود. یکی از پر کاربردترین موارد استفاده از UF، تصفیه فاضلاب در پکیجهای نیمه صنعتی و صنعتی می باشد که در بعضی موارد با بیوراکتورهای شیمیایی ترکیب شده و  را بوجود می آورد.

Separation method for use of a porous membrane that according to particle size, provides isolation. Depending on the nature of the separation filter into the following categories:
Micro-Filtration, MF
Ultra-Filtration, UF
Nano- Filtration, NF
Reverse Osmosis, RO
: MF
Membranes MF, have been used commercially in 1930. The pore size is between 05/0 to 10 micro meters and between 2.0 to 10 microns particles to pass through it. A variety of bacteria, cells or colloidal few minor to even remove. The pressure difference is the driving force for removal. The pressure required for the performance of the membrane is between 2.0 to 5.3 times.
Polymeric membranes are prepared from different polymeric materials such as: PTFE, PVDF, PP, PS, CA, CN, CTA, PE, PC, PEST, PI, NYLON, ….
Polymer CA, CN, CTA due to hydrophilic properties, for making the polymer are more favorable.
As well as ceramic membranes, especially α-AL2o3 base for ease of cleaning, long life and the possibility of sterilization is desirable to do so.
Uses:
Water containing large amounts of organic material§
refined oils emulsified mixture§
clarified juices, syrups and …§
separation products of fermentation§
Recycling of metal deposition§

: UF
Porous membrane with a pore size between 1 and 50 nm particles between 15 and 2000 Å Nzy a variety of polymers, proteins, and colloidal substances are removed. Mbran is the driving force to separate the two sides of the differential pressure and pressure used is between 1 and 10 times.
Polymers, such as polymer membranes; CA, PS, PES, PAN, PVDF, PI provides that each has its advantages:
• CA: minimum fouling, high flow
• PS: chemical stability
• PES: It sterilization
• PI: resistant to solvents
As well as ceramic membranes, especially α-AL2o3 base for ease of cleaning, long life and the possibility of sterilization is desirable to do so.
Uses:
COD reduction in wastewater
Refined oil emulsions
Removal in wastewater treatment
Treatment of black liquor from pulp paper
Recycling of proteins from blood plasma
Concentrated egg whites
Getting water from milk, whey recycling
There is no difference between UF and RO, the only pressure applied to the UF usually not more than 10 times (usually 6) located in the membrane pores larger and for separation of coarse particles and small molecules are used. One of the most used applications of UF, semi-industrial and industrial wastewater treatment in packages that in some cases the chemical composition and create bioreactors.

Water purifier kflow, active charcoal, charcoal filter, membrane filter, carbon filter, water filter, household water filter, aquarium water filter, water purifier, industrial water filter, water filter refrigerator, LG refrigerator water filter GE, GE refrigerator water filter, water filter refrigerator Samsung azd water filter, water filter side By Side

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *