فیلتر پایلوت در تصفیه آب خانگی

نقش فیلتر پایلوت در تصفیه آب خانگی

فیلترهای پایلوت کیفیت آب را بصورت پیوسته اندازه می‌گیرد . آن‌ها اندازه گیری مستقیم و دقیق از کدورت مورد انتظار آب خروجی را فراهم می‌کنند و باعث حذف مرحله واسطه آزمونهای آزمایشگاهی برای پیشگویی اجرای مقیاس واقعی تصفیه خانه می‌شوند . فیلترهای پایلوت کافی بودن میزان تزریق مواد شیمیایی را تعیین می‌کنند و با مکانیزم‌های تنظیم دستی یا اتومات استفاده می‌شوند .

نقاط تزریق

نقطه تزریق هر ماده شیمیایی به شدت میتواند بر راندمان تاثیر بگذارد . بهترین حاالت آن است که مواد بتواند در هفت نقطه از فرآیند تصفیه به آب اضافه شود تا راهبر با انجام آزمایش قادر باشد بهترین نقطه تزریق را پیدا کند . این نقاط عبارتند از :

قبل از اختلاط سریع ، در طی اختلاط سریع ، قبل از لخته سازی ، قبل از ته نشینی ، قبل از فیلتراسیون ، پس از فیلتراسیون ، قبل از شستشوی فیلترها .

۲) فرآیند جذب سطحی :

این فرآیند نیز به منظور تصفیه مواد محلول دیرتجزیه ، تجزیه ناپذیر و یا سمی‌میباشد ودر فیلترهای شنی که وجود دارد و در انعقاد صورت می‌گیرد که این فرایند شامل دو حالت فیزیکی و شیمیایی می‌باشد که بیشتر فرایندهای جذب سطحی حالت فیزیکی را تحت نیروهای الکترو والانس و جاذب دارد.

Standard filters continuously measure water quality. They are direct and accurate measurement of turbidity is expected to provide the water and eliminates the intermediate step of laboratory tests to predict the full-scale implementation of the clearing house. Standard filters are sufficient to determine the amount of chemical injection and with manual or automatic adjustment mechanisms are used.
Injection points
The injection of chemicals can severely affect performance. The cases that the material could be added to the water purification process in seven points to lead the test is able to find the injection point. These points include:
Before the rapid mixing, during the rapid mixing, floc culation before, before sedimentation, pre-filtration, after filtration, pre-washed.
2) the process of adsorption:
and is absorbent.

Al-Kawthar water treatment, water purifier sure life, sand filtration, membrane filters for water filtration units, semi-industrial, domestic water purifier in Shiraz, domestic water purifier cream, nitrate household water purifier, water purifier six-stage filtration system water six-stage ro, water purifier, water purifier setting, nitrate water purifier, water purifier prices pilot

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *