کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب

سامانه به – پاک کاربرد در تصفیه آب و فاضلاب

فرایند تصفیه فاضلاب در سامانه به – پاک از نوع فرایندهای تصفیه فاضلاب MBR بوده که یک سامانه تصفیه یکپارچه است و از ترکیب فرایند تصفیه بیولوژیکی با یک سامانه ممبرانی تشکیل می شود این فرایند با ادغام واحدهای ته نشینی، هوادهی، فیلتراسیون و ضدعفونی در یک راکتور جایگزینی فرایندهای تصفیه فاضلاب متعارف شده است که یک سامانه ساده و موثر را

تشکیل می دهد در این فرایند با جایگزینی واحد ته نشینی ثقلی با سامانه جدا کننده ممبرنی منافع زیادی از قبیل پایداری در بهره برداری کاهش تولید لجن مازاد و کیفیت بسیار باای پساب خروجی به دست می آید این سامانه با دو نوع کلی غشاهای FLAT SHEET یا HOLLOW FIBERقابل طراحی و راه اندازی می باشد.

در سامانه های به – پاک امکان استفاده پساب تصفیه شده برای کاربردهای مختلف صنعتی کشاورزی وجود دارد از پساب خروجی این سامانه ها می توان در سامانه های گرمایشی سرمایشی (COOLING TOWER) فلاش تانک ها آبیاری فضای سبز، استخرهای آبنما و.. علاوه بر استفاده پساب در محیط های پذیرنده متعارف استفاده نمود یه دلیل کیفیت بسیار بالای پساب خروجی در این نوع از سامانه ها (BOD طراحی کمتر از 5 mg/ liter) استفاده از پساب تصفیه شده در بسیاری از محیط ها امکان پذیر است.

مزایایی سامانه به- پاک :

. عدم نیاز به تجهیزات مواد شیمیایی و زمان اپراتوری کمتر

. کارایی بسیار مطلوب کیفیت تصفیه و مطلوبیت بسیار بالای پساب خروجی

. کارایی بسیار مطلوب در تصفیه پیشرفته و حذف نیتروژن فسفر و همچنین مواد آلی کربنی

. تولید لجن مازاد بسیار کم

. تولید لجن با کیفیت مطلوب بدون نیاز به تثبیت و آماده آبگیری

. توانایی تحمل شوک های هیدرولیکی و آلی

Process wastewater treatment system – the cleaner of MBR wastewater treatment processes that integrated treatment system is a biological treatment process combined with a membrane system is formed by integrating the process of sedimentation, aeration, filtration and disinfection in one reactor Replacing conventional wastewater treatment processes, which is a simple and effective system

In the process of settling accounts with replacement Membrane gravity separator system benefits such as reduced stability in the operation of sludge and effluent quality The system comes with two kinds of membranes or HOLLOW FLAT SHEET FIBER to design and launch.

In systems in – Clean the possibility of using treated waste water for various industrial applications, agriculture is the effluent of these systems can be used in heating and cooling systems (COOLING TOWER) flash tanks, watering gardens, pools and fountain. In addition to acceptor used in conventional wastewater because of a very high quality effluent in this type of system (BOD of less than 5 mg / liter) use of treated wastewater in many environments as possible.

Benefits to-clean system:

. No need for chemicals and less operator time

. Very good performance and utility of high quality effluent treatment

. Very good performance in advanced filtration and removal of nitrogen, phosphorus and organic carbon

. Very low sludge production

. Production of high quality without the need to stabilize and prepare dewatering sludge

. Ability to withstand shocks, hydraulic and organic

Al-Kawthar water treatment, water treatment system Aqua Clear, water purifier relax boilers, Electric boilers, small boilers, boiler Yazd, polystyrene boiler, boiler price of a ton, concrete water tank, water tank, radiator 206, Complex water tank, water tank, fiberglass, metal water tank, water tank, air, water tanks, plastic, galvanized water tank, water tank, fridge

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *