البرز، کرج
0912-3449620

تماس با ما

انبار و دفتر مرکزی واقع در تهران و کرج تلفکس: 02632511611
کارشناس فنی تهران و البرز : 09123449620
کارشناس فروش تهران و البرز : 09124806824

دفتر مرکزی تهران – سعادت آباد
دفتر کرج – شهرک اوج